top of page

„Když si něco doopravdy přeješ, celý vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil.“

Paulo Coelho

 

„Jediný člověk, kterého jsem kdy ztratil a potřeboval jsem zpátky, jsem byl j.“ - neznámý autor

„Každý život je poutí, která má dospět do středu poutníkovy duše.“ - Michael Meade

„Štěstí je skutečné pouze je-li sdíleno.“ - Christopher McCandless

 

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ — Buddha

 

„[Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl:] Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a.. tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“ — Dalajláma

 

„Bože (Vesmíre), prosím dej mi sílu, abych změnil to, co změnit mohu,

dej mi trpělivost, abych se vyrovnal s tím, co změnit nemohu

a dej mi moudrost , abych dokázal rozlišit jedno od druhého.“ - František z Assisi

 

„Slabí lidé druhé srážejí, na víc nemají sílu.

Silní druhé zvedají jako činky. Právě to je činí silnými.“ - Petr Casanova

„Každé hledání začíná štěstím začátečníka a vždycky končí zkouškou dobyvatele.“

Paulo Coelho

„Pokud si myslíte, že dobrodružství je nebezpečné, pak zkuste rutinu, ta je smrtelná :).“

Paulo Coelho

„Abys poznal kdo jsi, musíš občas ztratit sám sebe.“ - Paulo Coelho

„Neztrácejte v životě čas vysvětlováním. Lidé stejně slyší jen to, co chtějí slyšet.“

Paulo Coelho

„Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.“ - Antoine de Saint Exupéry

„Když procházíš peklem, nezastavuj se.“ - Winston Churchill


 

 


 

CITÁTY V ANGLIČTINĚ:

"Life is a journey, enjoy it!"

"A smooth sea never made a skilled sailor." - Franklin D. Roosevelt

"Each life is a pilgrimage intended to arrive at the center of the pilgrim´s soul." 

Michael Meade

"From all the roads she traveled the journey back to herself was the most magnificent."

"We are like books. Most people only see our cover, the minority read only the introduction, many people believe the critics. Few will know our content." - Emil Zola

"Growth happens outside your comfort zone."

"A strong woman will always turn pain into power." unknown author

A wise man once said: "Be careful, who you let on your ship, because some people will sink the whole ship, just because they can´t be the captain."

"When a flower doesn´t bloom, you fix the environment in which it grows. Not the flower."

Alexander den Heijer

"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere." - Albert Einstein

"Imagination is more important than knowledge. Imagination is the language of the soul. Pay attention to your imagination and you wll discover all you need to be fulfilled."

Albert Einstein

"If you have been hurt many times, and you still know how to smile...Trust me you are damn strong." - Ratan Kalal

"People are fed by the food industry, which pays no attention to health, and are treated by health industry which pays no attention to food." - Wendel Berry

"I have been a seeker and still I am, but I stopped asking the books and the stars. I started  listening to the teaching of my soul." Mawlana Rumi

"When you truly don´t care what anyone thinks of you, you have reached a dangerously awesome level of freedom." unknown author

"The world around you is only beautiful when you are at peace with the world within you."

unknown author

"The same lesson will appear in different forms until you learn to respond differently."

unknown author

"Nature is the source of all true knowledge." - Leonardo da Vinci

"Some roads you need to take alone: No friends, No family, No partner. Just YOU."

"Sometimes what looks like an obstacle in your path is actually a gift meant to move you in a different direction. - Jane Lee Logan

"When you go out into the woods, and you look

at trees, you see all these different trees. And some of them are bent…you sort of understand that it didn´t get enough light, and so it turned that way. And you don´t get emotional about it.

The minute you get near humans, you lose all that.

And you are constantly saying: ´You are too much this, or I´m too much that…

That judgment mind comes in. And so I practice turning people into trees.

Which means appreciating them just the way they are." – Ram Dass.

"There is a purpose for everyone you meet. Some people come into your life to test you, some to teach you, some to use you, and some to bring out the very best in you."

"If you love someone, you have to be prepared to set them free." - Paulo Coelho

"If it doesn´t open it´s not your door." - unknown author

"Whether you think that you can or you think you can´t ....you are RIGHT!" - Henry Ford

"A day without laughter (smile) is a day wasted."  - Charlie Chaplin

"When you talk, you are only repeating what you already know.

But if you listen, you may learn something new." - Dalai Lama

"If you can dream it, you can do it." - Walt Disney

"Your direction is more important than your speed."

"Of all the roads she traveled, the journey back to herself was the most magnificent."

"If you don´t do stupid things while you are young, you have nothing to smile about, when you are old."

"You want to come in my life, the door is open. You want to get out of my life, the door is open. Just one request. Don´t stand at the door, you are blocking traffic."

"When someone says you can´t do it, do it twice and take pictures."

 

"Women you are not rehabilitation centers for badly raised man.

It is not your job to fix him, change him, parent him or raise him,

You want a partner not a project." - Julia Roberts

"Be with those who bring out the best in you, not the stress in you."

bottom of page